Dit boek wil een bijdrage leveren aan een wijsgerige levenskunst. De notie van medium of ‘tussen’ staat erin centraal als correctief voor een humanistische levenskunst ...  [read more]

Bergen en rivieren

5 maart 2011
In Bergen en rivieren, filosofische meditaties naar aanleiding van een koan (Asoka, 2011) onderzoekt Giovanni Rizzuto de wijsgerige en spirituele implicaties van de intrigerende koan van een ...  [read more]
De reis van Gilgamesj is een zoektocht naar de verschillende manieren waarop de (westerse) mens zijn gedachten over dood en hiernamaals heeft verbeeld. Uitgangspunt vormt de ...  [read more]

Image Gallery

Other Stuff