about

 

Giovanni Rizzuto studeerde aan de UvA  filosofie, theologie en Sanskriet met uitstapjes naar cultuur- en kunstgeschiedenis. Tijdens een lang verblijf in Spanje(Barcelona, Menorca) ontstaat de drang hoofdarbeid met handenarbeid in balans te brengen. Als autodidact legt hij zich toe op het maken van sculpturen, tekeningen, schilderijen en collages. Later komen daar nog experimenten met digitale kunst bij. Op dit moment houdt hij zich naast zijn kunst bezig met schrijven en zijn docentschap filosofie en menswetenschappen aan verschillende hogescholen, de HOVO (Vrije Universiteit van Amsterdam) en de Vrije Academie.

In het presentatieboek voor zijn expositie bij Arts Place in Amsterdam(16 maart t/m 8 juni 2003) zegt hij het volgende over (zijn) kunst: ‘kunst is geen zoektocht naar een (of de)idee, maar naar de materie. Maar wellicht komen we hier door de wonderbaarlijkheid van haar suggererend vermogen indirect toch in de buurt bij zoiets als de geest of hoe je de verwondering en het verwondering wekkende ook zou willen noemen. Verschillende met elkaar samenhangende thema’s lopen als een rode draad door mijn werk zoals, het scheppend vermogen van de materie en de verwondering die dit opwekt. Verder is de atmosfeer van de Middellandse Zee, de geboorteplaats van licht en kleur, poëzie, kunst en filosofie, duidelijk aanwezig’.

Giovanni Rizzuto studied philosophy, Sanskrit and theology with minors in cultural studies and art history at the University of Amsterdam. During a long stay in Spain (Barcelona, Menorca) there is the urge to balance headwork with handwork. As an autodidact he makes sculptures, drawings, paintings and collages. Later he adds to these experiments with digital art. At this moment he dedicates himself apart from his art also to writing and  teaching philosophy and human science at different universities of professional education and at HOVO (the Free University of Amsterdam) and the Vrije Academie.

In the catalogue of an exhibition in gallery Arts Place in Amsterdam (March 16th to June 8th 2003) he makes the following statements about (his) art: ‘Art is not the survey of an idea (or the idea), but of matter. But maybe we approach here by the marvel of its suggestive power something we can call spirit, an other name for wonder or that what causes it. Different themes that relate to each other run through my work such as the creative power of matter and the wonder that it provokes.  Further the atmosphere of the Mediterranean, the birthplace of light and colour, poetry, art and philosophy is always present ‘.

Leave a Reply