publications (a selection)

 

ESSAYS (zie voor de gemarkeerde titels subcategorie: essays)

Nuttig denken (usefull thinking) (Trouw, 2007)

-Kunst en Ecologie, een kritiek van de conceptuele rede, (Art and Ecology, a critique of conceptual reason) Kunst en Wetenschap(nr.3, 2007)

-Een korrel zand, betekenis en verklaring van mystieke paradoxen, (A grain of sand, meaning and explanation of the mystical paradox) Kunst en Wetenschap (nr.4, 2007/2008)

-Hyperlinkdenken (Hyperlink thinking) Kunst en Wetenschap (nr.4, 2007/2008)

Het eeuwige moment, tijd in het werk van J.L. Borges (The eternal moment, time in the writings of J.L. Borges) Streven (nr. 2, 2008)

Drie gestalten van de dood, (Three forms of death) Kunst en Wetenschap (nr.5, 2008)

Op zoek naar de bron, Eliade als godsdienstwetenschapper en schrijver,   (Looking for the source, Eliade as a scientist of religion and writer)  Kunst en Wetenschap (nr 7, 2008)

Geluk is zingeving, (Happiness means giving sense) Kunst en Wetenschap (nr.9, 2009)

 –Het begrafenisgevoel, Canetti en de dood(The funeral sentiment , Canetti and death) Kunst en Wetenschap (nr. 11, 2009)

 –Scheppende materie (Creative matter), Kunst en Wetenschap (nr. 2009)

-Schilderijen (Paintings), Kunst en wetenschap(nr. 2009)

Denkende handen, Leonardo da Vinci als filosoof (Thinking hands, Leonardo da Vinci as a philosopher) Kunst en Wetenschap (nr. 10, 2009)

De reis van Gilgamesj (The voyage of Gilgamesj) Hollands Maandblad (februari, 2009)

Kinetiek en Extase, naar een kritiek van de hyperkinetische rede (Kinetics and Ecstasy, towards a critique of hyperkinetical reason) Streven, (januari, 2010)

 –Franciscaanse ecologie (Franciscan ecology), Kunst en Wetenschap, (najaar 2010)

 –Emotiecultuur (Culture of emotions), Kunst en wetenschap, (nr. 1 voorjaar 2011)

De oerruimte en het kwaad(Archetypical space and evil), Civis Mundi (nr. 20, 2013) zie: http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2135

-Hoe verhoudt luxe zich tot levenskunst, Civis Mundi (nr. 21, 2014)

http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2216

 

 

 

BOOKS

Bergen en rivieren, filosofische meditaties naar aanleiding van een koan (Mountains and rivers, philosophical meditations on an koan) (Asoka, 2011)

De reis van Gilgamesj, over dood en eschatologische verbeelding ( The voyage of Gilgamesj, on death and eschatological imagination) (ASP editions, 2011)

Mediale levenskunst, een interculturele polyloog(ASP editions, 2014)

Leave a Reply